Tillbaka

Boninvest

Boninvest äger noterade svenska aktier och har investeringar i private equity, venture capital och hedgefonder. Delar av innehaven förvaltas i egen regi, medan externa förvaltare svarar för investeringar i mer nischade tillgångar.