Tillbaka

Bonnier Capital

Bonnier Capital samlar Bonnier Groups investeringsverksamhet. Sedan 2016 gör bolaget investeringar i företag med potential inom strukturellt växande branscher. Bonnier Capital är också en etablerad investeringspartner till företag och fonder av olika storlek.

Bonnier Capital