Yttrandefrihet & Samhällsansvar

Utifrån en 200-årig historia fortsätter vi att utveckla Bonnier med ett långsiktigt perspektiv. Genom journalistik, berättelser, kunskap och underhållning vill vi göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade.

Det viktigaste samhällsbidraget lämnar vi i det dagliga arbetet i våra verksamheter. Därutöver står våra bolag också bakom ett antal satsningar med särskild fokus på samhällsnytta. Här är några av dem: