Yttrandefrihet, passion för medier, individens förmåga och ett familjeföretags engagemang.

Våra kärnvärden är en garant för våra unika och vitt skilda affärsverksamheters frihet och oberoende. De fångar de värderingar som har präglat Bonniers historia och som vi tror kommer att fortsätta driva Bonnier framåt.

Yttrandefrihet

Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati.

Passion för medier

Vi kan medier. Att utvecklas under förändrade marknadsförutsättningar är vår nedärvda styrka, innovation är vårt fokus.

Individens förmåga

Vi tror på kraften hos den enskilda människan, och vill genom journalistik, berättelser och kunskap stärka individers möjlighet att påverka och förändra.

Ett familjeföretags engagemang

Vi planerar för generationer, inte för kvartal.