Iréne Lindblad ny vd för SF Studios

Iréne Lindblad har utsetts till ny vd för SF Studios med tillträde den 16 oktober. Iréne är för närvarande vd för produktionsbolaget Jarowskij och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom film- och tv-produktion.

Läs mer här

Bonnier News blir majoritetsägare i Hufvudstadsbladet →

Bonnier News blir majoritetsägare i Hufvudstadsbladet

Bonnier News, genom Dagens Nyheter, samt den finländska föreningen Konstsamfundet ingår ett strategiskt avtal om långsiktigt samarbete gällande de tre tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. Genom en nyemission utvidgas ägarbasen i ägarbolaget KSF Media så att Bonnier News äger 51 procent av bolaget, medan Konstsamfundet äger 49 procent.

Läs mer här

Bonnier Ventures byter namn till Bonnier Capital →

Bonnier Ventures byter namn till Bonnier Capital

Som en del av ett beslut att bredda verksamhetens investeringsfokus byter Bonnier Ventures byter till Bonnier Capital. Bonnier Capital kommer fortsättningsvis att investera i större företag med tydligt påvisad tillväxt.

Läs mer här

Stabilt resultat för Bonnier →

Stabilt resultat för Bonnier

Omsättningen ökade med 6% under 2022 jämfört med föregående år till 22 635 MSEK. EBITA uppgick till 1 519 MSEK. Rörelseresultatet 2022 är ett av de bästa i koncernens historia, men 461 MSEK lägre än rekordåret 2021. Nedgången beror till stor del på stigande papperspriser.

Läs mer

Iréne Lindblad ny vd för SF Studios →