Hållbarhet. Vi vill vara en positiv kraft.

Vi har ett ansvar för den påverkan vi har på omvärlden och vi vill vara en positiv kraft i de samhällen där vi finns.

Bonnier känner ett särskilt ansvar att göra våra samhällen öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade.

Arbetet med hållbarhetsfrågor bedrivs dagligen så nära verksamheterna som möjligt. Bonnier är en decentraliserad koncern och dotterbolagen sätter egna hållbarhetsmål kopplade till respektive bolags verksamhetsområde.

Läs mer om hur våra bolag arbetar med hållbarhet.

Från ägarbolaget Bonnier Group har vi ringat in fem områden som är centrala i arbetet med hållbarhet och långsiktig samhällsnytta. Varje verksamhet ska arbeta för att minska vår totala miljöpåverkan och med sina unika värden bidra till de gemensamma värdena mångfald, ansvarsfull styrning, en god arbetsmiljö – och att värna det fria ordet. Fokusområdet yttrandefrihet pekar på en unik skyldighet för Bonnier. Att stå upp för yttrandefrihet har vi burit med oss under hela bolagets mer än 200-åriga historia, och har under de senaste åren blivit allt viktigare att stå upp för. Ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati.

Fem fokusområden

Yttrandefrihet
Bonnier ska vara Sveriges ledande aktör för en vidsträckt yttrandefrihet och för fria medier. Vi ser öppna samhällen och det fria ordet som avgörande hållbarhetsfrågor.
Läs mer om fokusområdet yttrandefrihet

Miljö- och resurseffektivitet
Bonniers miljöpåverkan är relativt begränsad och varierar mellan de olika verksamheterna. Vi arbetar för att minska vår direkta påverkan där det är relevant.
Läs mer om fokusområdet miljö- och resurseffektivitet

Mångfald
Våra verksamheter ska bidra till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga. Vi är övertygade om att fler perspektiv ger bättre produkter och tjänster, för användaren, våra bolag och för samhället vi vill spegla.
Läs mer om fokusområdet mångfald

Våra medarbetare
Att skapa miljöer där människor kan utveckla och utvecklas, utmana och utmanas och samtidigt hantera de snabba förändringarna samhället och affärerna genomgår är en avgörande framgångsfaktor. Våra bolag ska erbjuda rättvisa karriärförutsättningar, oavsett kön eller bakgrund.
Läs mer om fokusområdet våra medarbetare

Ansvarsfull styrning
Som ett familjeägt bolag är vi extra måna om att våra verksamheter bedrivs på ett långsiktigt sätt med väl förankrade etiska riktlinjer och fungerande larmsystem. Vi bygger för generationer – inte för kvartal.
Läs mer om fokusområdet ansvarsfull styrning

Nyheter inom hållbarhet