Omsättningen ökade med 6% under 2022 jämfört med föregående år till 22 635 MSEK. EBITA uppgick till 1 519 MSEK.

Rörelseresultatet 2022 är ett av de bästa i koncernens historia, men 461 MSEK lägre än rekordåret 2021. Nedgången beror till stor del på stigande papperspriser.

Nyckeltal

 Resultat, Bonnier Group SEK M 2022 2021
Nettoomsättning 22 635 21 393
EBITA 1 519 1 979
EBIT 1 036 3 872
Finansnetto -2 545 1 735
Resultat före skatt -1 509 5 608
Årets resultat -1 533 4 815