Förbättrat resultat för Bonnier Group 2023.

EBITA förbättrades med 437 MSEK tack vare bidrag främst från Bonnier Books, Bonnier Fastigheter och SF Studios. Omsättningen ökade till 22 851 MSEK och EBITA uppgick till 1 956 MSEK.

Året i korthet

Bonnier News omsättning ökade tack vare förvärvet av Readly. Annonsintäkterna minskar, men de digitala läsarintäkterna fortsätter att växa. Resultatet blev lägre än föregående år.

Bonnier Books utländska verksamheter är fortsatt framgångsrika och BookBeat ökar betalande användare med 28 %. Resultatet 2023 betydligt bättre än förra året.

SF Studios vänder föregående års förlust till ett resultat nära noll.

Bonnier Fastigheter ökar rörelseresultatet till följd av förvärvade fastigheter och höjda hyror. Årets nettoresultat belastas av negativa värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 1 043 (-848) MSEK, beroende på höjda avkastningskrav i värderingen.

Bonnier Capitals sammanlagda investeringar uppgår till ett värde om 2 602 MSEK.

Läs mer om resultatet för 2023 här.

Nyckeltal

Resultat, Bonnier Group SEK M 2023 2022
Nettoomsättning 22 851 22 635
EBITA 1 956 1 519
EBIT 471 1 036
Finansnetto -213 -2 545
Resultat före skatt 256 -1 509
Årets resultat 231 -1 533