Organisation

Bonnier Group är en företagsgrupp som samlar flera av Nordens ledande medieföretag. Bolagen är verksamma inom en mängd olika områden med tyngdpunkt inom medier, fastigheter och investeringar. Vi har vår bas i Sverige, finns i 12 länder och är helägda av familjen Bonnier.

Bonnier Group består av sex större bolag med inriktning på medier, fastigheter och investeringar.

Bonnier Group