Vi vill göra rätt

Bonniers goda namn och rykte utgör några av våra mest värdefulla tillgångar. I Bonnier Group och dess företag förväntas de anställda inte bara följa reglerna utan också påpeka när andra inte gör det.

Om regler eller lagar bryts bör du som anställd rapportera det till en omedelbar överordnad eller till en annan chef som du litar på inom samma organisation.

Om detta inte är möjligt eller skulle leda till oönskade konsekvenser kan du istället lämna informationen via Bonnier Groups visselblåsartjänst som hanteras av en extern part.

Gå till visselblåsartjänsten här, mer information finns på tjänstens sida.