Dataskydd

Bonnier är ett långsiktigt familjeägt bolag, och den långsiktigheten ska också prägla vår behandling av personuppgifter. Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för våra verksamheter.

Här nedan finns information om vår syn på dataskydd, och hur du som individ kan tillvarata dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Eftersom Bonnier Group är moderbolag i en decentraliserad koncern, där dotterbolagen är personuppgiftsansvariga för sina användares data, så har vi inte all kunddata samlad centralt. Däremot sker viss gemensam databehandling hos våra dotterbolag, läs mer om det i vår dataskyddspolicy eller i Frågor & Svar. Om du har frågor eller vill göra dina rättigheter gällande för den data som behandlas av våra största dotterbolag, så ombeds du kontakta dem direkt. Här finns relevant kontaktinformation.