Kontakter till de största bolagen inom Bonnierkoncernen

Personuppgiftsansvaret för ett Bonnierägt bolags behandling av data vilar på det enskilda dotterbolaget.

Nedan finner du en lista över Bonnierkoncernens största bolag och kontaktuppgifter till deras dataskyddsorganisationer.


ADLIBRIS
https://www.adlibris.com/se/kundtjanst/contact
08 441 40 50
info@adlibris.com
gdpr@adlibris.com

BONNIERS BOKKLUBBAR
Lyssnarklubben
https://www.lyssnarklubben.se/kundservice/kontakta-oss/
08-696 87 50
kundservice@lyssnarklubben.se

Bonniers Bokklubb
https://www.bonniersbokklubb.se/kundservice/kontakta-oss/
08-696 87 80
kundservice@bonniersbokklubb.se

Månadens Bok
https://www.manadensbok.se/kundservice/kontakta-oss/
08-696 85 50
kundservice@manadensbok.se

Svalan
http://svalan.se/kontakta-oss/
08-696 88 00
kundservice@svalan.bonnier.se

Om GDPR för alla bokklubbarna; integritet@bonnierforlagen.se

BONNIER MAGAZINES & BRANDS
http://kundservice.bonniertidskrifter.se/
08-454 95 14
dataskyddsombud@mag.bonnier.se

EXPRESSEN / BONNIER NEWS LIFESTYLE
https://gdpr.bonniernews.se/kontakta-oss/
0770-457 195
kundservice@expressen.se
dataskyddsombud@bonniernews.se

BONNIER PUBLICATIONS
https://kundtjanst.nu/sv-SE/subscription-terms
personuppgiftspolicy@bonnier.dk

DAGENS INDUSTRI
https://gdpr.bonniernews.se/kontakta-oss/
08-573 651 00
kundservice@di.se
dataskyddsombud@bonniernews.se

DAGENS NYHETER
https://gdpr.bonniernews.se/kontakta-oss/
08-738 26 00
kundservice@dn.se
dataskyddsombud@bonniernews.se

HELSINGBORGS DAGBLAD
https://gdpr.bonniernews.se/kontakta-oss/
040-93 41 00
kundservice@hd.se
dataskyddsombud@bonniernews.se

SF ANYTIME & SF KIDS
https://support.sfanytime.com/sv
0771-323 324
support@sfanytime.com
gdpr@sfstudios.se

SYDSVENSKAN
https://gdpr.bonniernews.se/kontakta-oss/
040-93 41 00
kundservice@sydsvenskan.se
dataskyddsombud@bonniernews.se