Kontakter till de största bolagen inom Bonnierkoncernen

Personuppgiftsansvaret för ett Bonnierägt bolags behandling av data vilar på det enskilda dotterbolaget.

Nedan finner du en lista över Bonnierkoncernens största bolag och kontaktuppgifter till deras dataskyddsorganisationer.