Adlibris strävar efter att driva ett klimatarbete i framkant, minska egna utsläpp samtidigt som man inspirerar andra och bidrar till att minska hela branschens klimatpåverkan. FOTO Adlibris.

Nyheter
2023-06-29

Minskat klimatavtryck för Adlibris 

Adlibris minskade sin klimatpåverkan med 14 procent under 2022, en god bit på väg mot målet att halvera företagets klimatpåverkan till 2030.

Minskningen beror bland annat på minskade utsläpp från transporter och en något minskad efterfrågan på böcker som köps in från USA.

– Vi har gjort flera förändringar kopplat till frakt, både för leveranser in till vårt lager och ut till kund. Vi jobbar stenhårt med vilka fraktalternativ vi lyfter fram i kassan och de förändringar vi har gjort under 2022 har gett resultat, säger Linnéa Hård af Segerstad, hållbarhetsansvarig, Adlibris.  

Under våren 2023 gick Adlibris över till att kommunicera vilka fraktalternativ som är fossilfria enligt Svensk Handels branschdefinition, för att vägleda konsumenten att göra aktiva och hållbara val.  

Totalt minskar Adlibris klimatpåverkan från transport under 2022 med 23 procent, tack vare något minskad efterfrågan på böcker som köps in från USA och därmed minskad flygfrakt, samt att transportbolagen minskat sina utsläpp generellt. Det har även skett ett något minskat avtryck från digital marknadsföring. I dagsläget ger digital annonsering ett negativt klimatavtryck, eftersom omställningen till förnybar el till servrar inte är i mål hos leverantörerna. 

Att köpa en bok från Adlibris genererar i snitt en klimatpåverkan om 1,37 kg CO2e-utsläpp. Den största miljöpåverkan uppkommer vid själva produktionen av böckerna följt av transport från leverantör till Adlibris lager