Publicistisk vision

Bonnier värnar yttrandefrihet, pressfrihet och informationsfrihet. Vi ska stå för publicistisk mångfald och skapa möjligheter för människor att komma till tals. Läsarna, tittarna och lyssnarna är våra uppdragsgivare.

Vi vill genom journalistik, berättelser och kunskap göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, mer välinformerade och roligare.

Opinionsbildningen ska stå fri från bindningar till politiska partier, ekonomiska maktsfärer och andra organiserade samhällsintressen, och nyhetsförmedlingen ska vara självständig. Åsikter ska speglas mångsidigt och en mångfald av röster och perspektiv ska komma till tals i våra medier. Vi tror på den professionella journalistiken med det ansvariga utgivarskapet som grundsten.

Bonniers verksamheter har alltid drivits på marknadsvillkor. Oberoende, hög kvalitet och långsiktighet förutsätter kommersiell framgång och ekonomisk bärkraft.

Det redaktionella innehållet står fritt också från oss som ägare. I våra medier äger de publicistiska cheferna det redaktionella ordet och de redaktionella besluten. Våra publicistiska chefer är fria att utveckla sina medier utifrån sin uttolkning av respektive medies tradition och uppdrag. Vi respekterar våra verksamheters skilda identiteter och garanterar deras frihet och oberoende.

Bonnier har ett liberalt arv. Men det är en liberalism med litet ”l”, och utan partibindningar. Den kännetecknas av en tro på den enskildes frihet, på en stark och vidsträckt yttrandefrihet och på ett öppet samhälle.

Våra medier slår vakt om demokrati, alla människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter.