Installationsvy från Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse. Foto: Per Kristiansen.

Bonniers Konsthall

Bonniers Konsthall öppnade 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst i centrala Stockholm.

Konsthallen finansieras av Bonnier Group, och av Jeanette Bonniers stiftelse. Jeanette, en av Bonnier allra mest engagerade ägare med en passion för både medier och konst, var den drivande kraften bakom konsthallens tillkomst. Titta på aktuella utställningar här.

Sedan starten har Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen. Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och är icke vinstdrivande.