Läsning för vidgade vyer

Bonniers bokverksamheter är engagerade i ett antal projekt med fokus på ungas läsning och skrivande. Bland annat är Bonnierförlagen i samarbete med Bonniers Familjestiftelse partner till Berättarministeriets skrivarverkstäder i utsatta områden.

Berättarministeriet erbjuder kostnadsfria skolprogram till årskurs 2-5, med visionen är ett Sverige där alla är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivetskrivarverkstäder i utsatta områden.

Imagine av Berättarministeriet

Berättarministeriet har tagit fram filmen som visar hur grundläggande fantasi är för det enskilda barnets utveckling och samhället i stort.

Imagine illustrerar hur all mänsklig utveckling bygger på att någon fantiserar en abstrakt tanke som sedan omvandlas till verklighet. Barns fantasi bör därför uppmuntras, stärkas och tas på stort allvar.”
Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

Genom att uppmuntra barn att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande. Förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling.

Mer om tankarna bakom Imagine finns att läsa hos Berättarministeriet.