Nyheter
2023-05-02

“Vår klimat- och hållbarhetsstrategi är en central del av Bonnier Books verksamhet.”

Tre frågor om klimatarbetet till Steffen Bollermann, CSR Manager på Bonnier Books.

Vad av det ni gjort för klimatet under 2022 är ni mest stolta över?

Våra medarbetare arbetade på många olika sätt för att minska fotavtrycket från våra produkter och kontorsplatser. Att driva klimatfrågor inom ett företag är självklart beroende av stödet från styrelsen, vd och ledningen. Men framgången är också beroende av hur medarbetarna implementerar ämnet i vardagen på jobbet och i sina beslut.

Hur kopplar ni affärsnytta till klimatarbetet?

Pappersbruk är beroende av el för att producera papper. Att veta varifrån elen kommer, var pappret tillverkas och hur den aktuella regionen påverkas av energibrist är en viktig del i vårt arbete för att identifiera material med låga utsläppssiffror. Klimatkrisen blir dessutom alltmer avgörande för författares val av förlag. Det finns flera skäl till att vi betraktar vår klimat- och hållbarhetsstrategi som en central del av Bonnier Books snarare än något som är ”bra att ha”.

Vilken är den största utmaningen framåt?

Förra året påverkades mycket av olika kriser; papperskrisen, energikrisen, strejker inom pappersindustrin, hög inflation, problem i den globala leveranskedjan och efterdyningarna av covid-19. Att uppnå klimatmålen är en utmaning när material med låga utsläppsvärden inte är tillgängliga och när kostnaderna samtidigt stiger i alla led av leverantörskedjan.

Läs mer om Bonnier Books hållbarhetsarbete här.