Nyheter
2016-04-18

Bonnier avstår från att förvärva aktier med stöd av utställda köpoptioner men kvarstår som storägare i Insplanet