Nyheter
2017-07-03

Bonnier Business Media investerar i Svenska Patientpoolen

Bonnier Business Media har förvärvat en majoritet av aktierna i Svenska Patientpoolen AB. Svenska Patientpoolen är en nystartad verksamhet som under varumärket LyfePond ska vara ett kommunikationsnav mellan patienter, läkemedelsindustri, hälso- och sjukvården samt andra aktörer inom Life Science-sfären.

”Vi har under en tid arbetat aktivt utefter en strategi att kontinuerligt stärka våra positioner inom hälsa, sjukvård och läkemedelsindustri både i Sverige och internationellt”, säger Fredrik Andersson, affärsområdesansvarig för nya tillväxtaffärer inom Bonnier Business Media. ”Svenska Patientpoolen har utvecklat ett mycket spännande koncept som vi ämnar stärka genom våra starka varumärken och vår räckvidd inom patientsegmentet. Vi förser entreprenörerna med en miljö och verktyg för att kunna realisera LyfePonds fulla potential.”

”Det är otroligt roligt att vi som den första integratören på den snabbt växande e-hälsomarknaden redan har kommit så här långt”, säger Andreas Silow, en av grundarna och CEO i Svenska Patientpoolen AB. ”Att Bonnier går in med en majoritet är ett bra kvitto på att vår strategi är riktig och hållbar.”

Bonnier har definierat hälsa som ett av koncernens primära investeringssegment inom B2B under de kommande åren. ”Vi ser nu framväxten av ett dynamiskt och mer patientcentrerat landskap inom digital hälsa där vi med medier för såväl patient som profession har en tydlig roll att fylla”, säger Fredrik Andersson. ”Bonnier har en tydlig målbild och vilja att växa den här affären och vi är öppna för att föra en utvecklingsdialog med marknadens alla parter”.