Nyheter
2023-05-02

“Nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är samverkan, ingen kan vända utvecklingen själv.”

Tre frågor om klimatarbetet till Sara Björnberg, chef för hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter.

Vad av det ni gjort för klimatet under 2022 är ni mest stolta över?

Nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är samverkan, ingen kan vända utvecklingen själv. Under 2022 drev vi framgångsrikt ett återbruksprojekt i vår fastighet Centralhuset i Uppsala där vi genom att medvetengöra växthusgasutsläpp kopplat till lokalanpassningarna gjorde aktiva val som minskade vår klimatpåverkan. Att minska vår klimatpåverkan är ju det självklara långsiktiga målet. Men det huvudsakliga syftet med projektet var att lära oss mer om återbruk och hur vi med förändrade arbetssätt och aktiv dialog med våra entreprenörer och hyresgäster kan påverka på riktigt.

Hur kopplar ni affärsnytta till klimatarbetet?

Hållbarhetsarbetet är centralt i affären. Alla intressenter kopplade till vår verksamhet, som stat, kommun, finansiärer och hyresgäster, förutsätter ett aktivt hållbarhetsarbete och att projekten som utvecklas, fastigheten som ska finansieras eller att lokalen där man ska flytta in är långsiktigt hållbar. I praktiken arbetar vi exempelvis med miljöcertifiering och energioptimering av våra fastigheter och med gröna hyresavtal med våra hyresgäster.

Vilken är den största utmaningen framåt?

Inte bara vår utmaning utan hela samhällets utmaning är att accelerera omställningen. Samhället och näringslivet behöver börja visa på resultat där tydliga handlingar gör att klimatutsläppen minskar.

Läs mer om Bonnier Fastigheters hållbarhetsarbete här.