Nyheter
2021-10-18

Utmärkelse till Bonnier Books hållbarhetsrapport 

Bonnier Books hållbarhetsrapport 2020 har utsetts till världens tredje bästa hållbarhetsrapport inom kategorin publishing/e services av The Hallbars Sustainability Research Institute.

Under hösten 2020 förband sig Bonnier Books att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Alla förlagshus inom Books måste efter sina förutsättningar bidra till det övergripande målet att minska hela bolagets utsläpp med 25 procent till 2025, jämfört med 2019 års nivå.

Arbetet pågår på flera fronter, bland annat genom val av tryckerier, användning av papper med minsta möjliga avtryck och klimatsmarta val för resor och transporter. De utsläpp inom Bonnier Books som inte kan undvikas idag klimatkompenseras i certifierade projekt. Utöver det investerar Bonnier Books ytterligare 20 procent i kompensationsprojekt. Totalt kompenserar förlagsgruppen för 120 procent av sina CO2-utsläpp. Kompensationen är dock inte ett mål i sig, utan ett sätt att minska klimatpåverkan tills de långsiktiga målen har nåtts.

Läs hela rapporten Production Sustainability Commitments & Implementation här.

Mer om The Hallbars Awards.