Nyheter
2010-05-07

Veckans Affärer blir första svenska klimatsäkrade veckotidningen

Veckans Affärer (VA) blir den första svenska veckotidningen som klimatsäkras. VA har valt Tricorona som samarbetspartner för att klimatsäkra redaktion, verksamhet och publikation.

För att uppnå detta har man beräknat klimatpåverkan från all verksamhet kopplad till tidningen, och tagit fram en plan för att minska utsläppen. Utsläppsmängden klimatkompenseras och dessutom kommuniceras resultatet för att sprida effekten av klimatsatsningen ytterligare.

 – Vi hoppas att vårt initiativ inspirerar andra att göra detsamma. Mycket av det framtida klimatansvaret ligger på företagen och inte minst oss i media som kan påverka i stor utsträckning, säger Anna Körnung, chefredaktör för Veckans Affärer.

 – Vi har i många år haft fokus på att minska vår miljöpåverkan, och trappade upp vårt klimatengagemang när vi drog igång evenemanget Årets Gröna Kapitalist för ett par år sedan. Vi vill på ett mer konkret sätt ta vårt ansvar när det gäller vår klimatpåverkan och det resulterade i detta ambitiösa projekt. Vi är stolta att kunna ta detta steg i hållbar utveckling och vi vet att personal, läsare och våra annonsörer tycker detta är av yttersta vikt säger Martin Mellgren, marknadschef för Veckans Affärer.