Nyheter
2022-12-05

Bonnier News lägger bud på Readly

Bonnier News lägger ett bud på e-magasintjänsten Readly. Budet ligger på 12 kronor per aktie – en premie på 59 procent från fredagens stängningskurs på 7,5 kronor.

Readly är en digital prenumerationstjänst för magasin och dagstidningar som är marknadsledare i Europa med ett totalt utbud av 7 500 titlar.

Bonnier News kommer att integrera den nordiska verksamheten från Readly i Bonnier News. Avseende verksamheten i övriga länder, så har det ingåtts ett avtal med franska bolaget Cafeyn, som köper den icke nordiska verksamheten av Bonnier News.

Syftet med affären är att stärka Bonnier News digitala erbjudande och accelerera den pågående digitaliseringen. En rad synergieffekter skapas också både tekniskt, innehålls- och marknadsmässigt.

– Readly har under det senaste decenniet etablerat ett starkt varumärke och en välutvecklad plattform, säger Anders Eriksson VD för Bonnier News. Vi är Sveriges ledande nyhetsaktör och vi ser att en kombination av eget innehåll och innehåll från förlagspartners är nödvändig för att skapa en långsiktigt hållbar affär. Vi har ett ledande innehållserbjudande och en räckvidd som i kombination med Readlys varumärke och välutvecklade plattform möjliggör en förbättrad upplevelse för prenumeranter och därigenom ett starkare erbjudande för förlagspartners.

Transaktionen kommer att prövas av Konkurrensverket och bedöms få klartecken i fas 1 utan åtaganden.