Nyheter
2016-09-13

Det fria ordet i fokus

Bokmässan i Göteborg har i år valt Yttrandefrihet som tema. Bonnierförlagen lyfter temat genom att uppmärksamma fyra framstående personer som blivit fråntagna rätten att uttrycka sig fritt. Därtill bjuder Bonnierförlagen in författare till sin monter för att på plats bidra med sin tolkning av yttrandefrihet. Tolkningarna görs med papper och penna och kommer under hösten att auktioneras ut till förmån för PEN.

Det fria ordet är centralt för alla som är verksamma inom publicering. I Sverige är det lätt att ta yttrandefrihet för givet men runt om i världen sitter människor av långa fängelsestraff, vissa dömda till döden, för att ha använt sin penna eller uttryckt sin åsikt. Ofta är människor anklagade på falska grunder och ibland utan någon officiell anklagelse alls.

Under årets Bokmässa uppmärksammar Bonnierförlagen fyra framstående personer som blivit fråntagna sin rätt att utrycka sig fritt. Mässans fyra dagar inleds med en talare som berättar om de utvalda personerna, talarna är: Albert Bonnier (facklitterär chef Bonnierförlagen) om Salman Rushdie, Elnaz Baghlanian (litterär chef Atlas) om Narges Mohammadi, Ola Larsmo (ordförande Svenska PEN) om Uma Singh och Jennifer Clement (ordförande PEN International) om Ashraf Fayad. Talen läggs upp på Facebooksidan Selma Stories respektive dag klockan 09.00.

– Under mina år som anställd på Svenska PEN kunde vi se hur hotbilden mot författare runtom i världen märkbart ökade och ständigt kom i nya skepnader. Varje tillfälle att uppmärksamma och öka kunskapen om detta är viktigt – därför deltar jag i projektet. Vi måste ständigt påminna oss om yttrandefrihetens grundläggande roll i samhället. Varje författare som hotas, förföljs eller fängslas och varje bok som censureras eller förbjuds är en stor förlust för det samhället, säger Elnaz Baghlania litterär chef Atlas.

Under mässan kommer även författare och andra upphovspersoner att bjudas in till Bonnierförlagens monter att skapa sina egna tolkningar av ordet yttrandefrihet. Till sin hjälp har de papper och penna, därefter ligger tolkningen i deras händer. Det kan bli en illustration, ett ord, en dikt eller en längre text.

Författarnas alster kommer sedan att auktioneras ut på Fängslade Författares Dag, den 15 november. Alla intäkter skänks till svenska PEN och deras kommitté för fängslade författare världen över.