Nyheter
2021-07-02

Gota Media och Bonnier News Local ingår avsiktsförklaring gällande partnerskap och korsvist ägande

För att trygga långsiktig lokal tidningsutgivning har Gota Media och Bonnier News Local för avsikt att ingå ett strategiskt partnerskap. Ambitionen är att tillsammans accelerera den digitala transformationen och skapa synergier som möjliggör investeringar i innehåll och kvalitativ lokal journalistik.

Gota Media är en framstående aktör inom svensk lokaltidningsjournalistik och står som ägare till högkvalitativa varumärken och starka lokaltidningar såsom Borås Tidning, Barometern, Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning och Kristianstadsbladet. Bolaget ägs av de två stiftelserna, Stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås.

Bonnier News Local, som samägs av Bonnier News och norska Amedia, är en ledande lokaltidningskoncern med verksamhet i södra Sverige och i Mellansverige. Koncernen är resultatet av ett tidigare samgående mellan f.d. Mittmedia, Hall Media och HD-Sydsvenskan.

Gota Media och Bonnier News Local har nu för avsikt att ingå ett strategiskt partnerskap som ska formaliseras genom korsvist ägande. Gota Media blir genom detta 20 procentiga ägare i Bonnier News Local mot att Bonnier News Local erhåller 30 procent i Gota Media.

–Vi ser mycket fram emot ett djupt samarbete med Bonnier och Amedia. Partnerskapet ger oss möjligheter till gemensamma investeringar i ekosystem, plattformar och spetskompetenser som är viktiga för att fortsätta utveckla både läsaraffären och annonsaffären för våra tidningar”, säger Boine Gepertz, vd Gota Media.

Ambitionen med partnerskapet är att långsiktigt trygga den lokala journalistiken i de bägge koncernernas utgivningsområden. Detta genom att åstadkomma en snabbare och än mer hållbar digital transformation, samt tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Samarbetet kommer även skapa kostnadssynergier som möjliggör journalistiska satsningar och gör att bägge bolagen kan fortsätta att spela en betydelsefull roll för att hålla den lokala demokratin levande.

– Det här samarbetet känns fantastiskt bra! Gota Media har kvalitativa varumärken och är en viktig aktör inom svensk lokaljournalistik, och Bonnier News Local har stor digital närvaro och har visat att det går att vända den negativa trenden för lokala mediers läsarintäkter. Tillsammans delar vi också den grundmurade tron på värdet av det fria ordet, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.  Bonnier News LocalGota MediaAmediaBoine GepertzAnders ErikssonJournalistik