Nyheter
2021-07-08

Gota Media och Bonnier News Local köper Skånska Dagbladet och Norra Skåne

Gota Media och Bonnier News Local går samman och förvärvar verksamheterna Skånska Dagbladet och Norra Skåne. Målsättningen är att stärka tidningarnas lokala profiler och journalistiska kvalitet, och genom detta vända till lönsamhet.

AB Skånska Dagbladet är en lokalt ägd tidningskoncern bestående av tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne. Företaget grundades 1888 och huvudägare är Skånska Tidningsföreningen. Bägge tidningarna har regionalt starka varumärken och centerpartistisk politisk inriktning. Sammantaget når titlarna cirka 25 000 prenumeranter.

Nu går Gota Media och Bonnier News Local samman och förvärvar verksamheterna i den anrika skånska tidningskoncernen. Målsättningen med förvärvet är att vända de bägge varumärkena till lönsamhet. Detta dels genom att tidningarnas lokala profiler och journalistiska kvalitet stärks, dels genom de kostnadssynergier som kan uppnås i Bonnier News Locals respektive Gota Medias befintliga organisationer, där bland annat Sydsvenskan, Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda ingår. AB Skånska Dagbladets verksamheter kommer att delas upp mellan de förvärvande parterna.

– Ambitionen med förvärvet av Skånska Dagbladet är att stärka vår närvaro i region Skåne och påskynda vår strategi med att producera högkvalitativt lokalt innehåll. Både Skånska Dagbladet och Norra Skåne har fina traditioner som är viktiga att värna, och bägge tidningar kommer behålla sina politiska inriktningar, säger Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local.

– Vår tanke är att Kristianstadsbladet och Norra Skåne tillsammans kan bli ännu bättre produkter för läsarna i nordöstra Skåne. Rent konkret innebär det att vi skapar en tidning i två editioner. Vi tror att det finns en väldigt stor potential i detta, vår tro på den starka lokala journalistiken är stor, samtidigt som vi givetvis kan se stora synergier, säger Boine Gepertz, vd och koncernchef, Gota Media AB.

Skånska Tidningsföreningens och AB Skånska Dagbladets respektive stämmor kommer inom kort att fatta beslut om transaktionen.