Nyheter
2023-05-02

“Vi förflyttar oss nu snabbt från fossila till fossilfria och emissionsfria transporter.”

Tre frågor om klimatarbetet till Lotta Edling, publicistisk direktör, Bonnier News

Vad av det ni gjort för klimatet under 2022 är ni mest stolta över?

Vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är vår journalistik. Det har gjorts många bra och viktiga reportage, granskningar och analyser av klimatrelaterade frågor under året. Vi har fortsatt sänka våra utsläpp i linje med vårt strategiska mål om att reducera utsläppen med 55 procent från basåret 2019 fram till 2030. Inom distributionsverksamheten förflyttar vi oss nu snabbt från fossila till fossilfria och emissionsfria transporter. Utsläppen har minskat med 19 procent jämfört med 2021 tack vare ökad effektivisering, samordning och elektrifiering.

Hur kopplar ni affärsnytta till klimatarbetet?

Hållbarhet är en högt prioriterad fråga och i kraft av vår storlek känner vi ett stort ansvar för att ligga i framkant. Klimatfrågorna blir även allt viktigare för vår publik, våra samarbetspartners, annonsörer, leverantörer och inte minst för våra egna medarbetare. Nya tider ställer nya krav och ju bättre vi svarar upp mot dem, desto mer attraktiva blir vi att göra affärer med.

Vilken är den största utmaningen framåt?

På grund av den strukturella nedläggningen av pappersbruk tvingas vi i allt större utsträckning använda papper från bruk med högre klimatpåverkan än vi egentligen skulle vilja. Även om våra tryckta upplagor minskar över tid så gör inte utsläppen det i samma takt.

Läs mer om Bonnier News hållbarhetsarbete här.