Nyheter
2017-05-11

Snabbare väg in i skolan

Lärportalen Clio Förberedelseklass ger alla lärare och skolor välbehövt stöd i arbetet med att hjälpa nyanlända elever in i den svenska skolan.

I september 2016 lanserade Bonnier Education den digitala lärportalen Clio Online i Sverige, som erbjuder lektionsplaner, aktiviteter och övningar tillsammans med videoklipp, ljud och bilder i tio olika ämnen. Då hade redan arbetet med en portal påbörjats, riktad till lärare till nyanlända elever, vilka förbereddes på att börja i vanliga svenska klasser.

Clio Förberedelseklass lanserades i januari 2017 och erbjuds gratis till skolor i Sverige med finansiering från Bonnier Social Impact. Tanken bakom Bonnier Social Impact är att stödja satsningar med stor samhällsnytta inom Bonnier företag, och finansieras av Bonnier AB tillsammans med Bonnier Family Foundation.

Nu i 400 svenska skolor

Bara fyra månader efter lanseringen finns Clio Förberedelseklass i fler än 400 svenska skolor, med över 600 lärare som aktivt använder portalen i sin undervisning. 

− Det var många som hoppade på direkt vid lanseringen och nu har inflödet stabiliserats, säger Angelica Hedin, redaktionschef för svenska Clio Online. Och vi tror att användandet kommer att stiga efter sommaren. 

En lärare som redan använder Clio Förberedelseklass är Amela de la Cruz. Amela, som har sju års erfarenhet som lärare, arbetar för närvarande på skolan Nya Elementar i Stockholmsförorten Bromma, där hon undervisar elever i årskurs 7–9, som nyligen anlänt till Sverige.

− Att lära sig språket är den största utmaningen för mina elever när det gäller skolan. Både det, och att vänja sig hur svenska skolor fungerar, säger Amela de la Cruz, som specialiserar sig på att lära ut svenska som andraspråk och som själv emigrerade till Sverige när hon var 18 år.

För de la Cruz ligger en av de största utmaningarna i den stora blandningen av elever med mycket olika bakgrund och nivå på sin utbildning.

− Det krävs att jag verkligen anpassar lektionen efter eleverna. Ett viktigt verktyg som hjälper henne i undervisningen är Clio Förberedelseklass. − Eleverna tycker om det, programmet är lätt att använda och förstå och det hjälper att det finns både lätta och svåra versioner av lektionerna. Eleverna rättar sig själva och det är lätt att se inom vilka områden som mer arbete krävs. Clio hjälper mig verkligen med min planering, säger Amela de la Cruz.