Nyheter
2018-03-15

Stora Journalistpriset i Finland

Årets bok
Minna Passi och Susanna Reinboth: Keisari Aarnio. Huumepoliisi Jari Aarnion uskomaton tarina. (Kejsaren Aarnio. Knarkpolisen Jari Aarnios otroliga berättelse.) HS-Kirjat
Den grävande journalistikens radarpar nystar upp en komplicerad härva. Möjliggjorde ett skicklig intrigerande att polisen och brottslingar i årtionden lyckades driva en gemensam affärsverksamhet? Förtroendet för polisinrättningen som system och poliserna som individer naggas i kanterna för varje sida, när läsaren dyker in i en värld som man inte skulle vilja att är sann.