Nyheter
2016-01-13

2015 rekordår för TV4-Gruppen

När tv-året 2015 summeras står det klart att 25-årsjubilerande TV4-Gruppen gör ett av sina tittar- och konsumtionsmässigt bästa år hittills. Den digitala konsumtionen nära nog fördubblas, når ett flertal nya all time high, och TV4 Play ökar försprånget till de kommersiella broadcastingkonkurrenterna. Andelsmässigt gör TV4-Gruppen sitt näst bästa linjära år någonsin, och för TV4 som kanal är året det starkaste sedan 2007. Den stora satsningen på unikt svenskt innehåll inom samtliga genrer samt förstärkt digitalt fokus är några av framgångsfaktorerna – och också vägen framåt.

Konsumtionen av online video fortsätter som väntat att öka. Detsamma gäller TV4-Gruppens digitala konsumtion, som uppvisar en kraftfull tillväxt under 2015 och slår flera nya rekord. Samtidigt som TV4:s digitala tillväxt ökar mer än marknaden i snitt, minskar den eller står stilla för MTG och Discovery Networks. TV4:s digitala försprång mot dessa tv-hus ökar därmed.

Enligt MMS färska årssiffror nära nog fördubblades antalet strömstarter på TV4 Play under 2015, från 135,2 till 263,7 miljoner, vilket innebär en ökning med 95 procent och ett nytt all time high. Totalt konsumerades 60 miljoner timmar innehåll på TV4 Play, en ökning med 79 procent från 2014 års 33,5 miljoner timmar, och även det ett nytt rekord. TV4 Play stod därmed för 71 procent av de kommersiella tv-husens strömstarter, och 63 procent av den spenderade tiden. Och tiden som TV4 Playbesökarna spenderade per strömstart ligger nu på 14 minuter.

– Det här är ett styrkebesked. Digitalt växer TV4-Gruppen mer än marknaden i snitt, och samtidigt ser vi våra linjära andelar öka. Med konsumtionen på andra plattformar når vi över en halv miljard strömstarter och den tid våra tittare och användare lägger inom våra linjära och digitala tjänster är uppe på unikt höga nivåer, upp mot 50 minuter per person och dag. Det befäster TV4:s ledande position och vi ska nu fortsätta att utveckla vårt erbjudande på alla plattformar, med transparens och öppenhet mot både användare och kunder, säger TV4-Gruppens kanaldirektör Mathias Berg i ett pressmeddelande.

Även linjärt noterar TV4-Gruppen alltså stora tittarframgångar, under ett år när det totala tv-tittandet trots tidigare minskning ökar med 1 minut, till 154 minuter.

Med en total tittartidsandel på 31,5 procent (30,7 procent 2014) gör TV4-Gruppen sitt andelsmässigt näst bästa år hittills i huvudmålgruppen 15-64 år. TV4-Gruppen är därmed klart största tv-hus i alla kommersiella målgrupper, och ökar dessutom i konkurrenternas målgrupper. TV4 som enskild kanal gör sitt andelsmässigt bästa år sedan 2007, med en andel på 20,9 procent (20,5 procent 2014) i målgruppen 15-64 år. Sjuan försvarar sina höga tittartidsandelar (6,1 procent i huvudmålgruppen kvinnor 25-59), och TV12 lyckas öka sin andel från 1,2 till 1,9 procent i målgruppen 15-64 år, och är därmed landets snabbast växande tv-kanal. TV4-Gruppen lyckades försäljningsmässigt också öka leveransen av reklamkontakter, medan konkurrenterna MTG och Discovery minskade.

De stora framgångarna under året är bland annat ett resultat av en omfattande satsning på unikt svenskt innehåll inom alla programgenrer, från nyheter och samhällsprogram till sport, underhållning och inte minst drama. TV4 hade under hösten en unik helsvensk prime time-tablå som starkt bidrog både till de linjära och digitala framgångarna, och det är tydligt att den linjära och digitala konsumtionen samverkar. Samma sak gäller konsumtionen av nyheter och samhällsinnehåll, som under året också ökade kraftigt, digitalt med över 150 procent.

Under året lanserade TV4-Gruppen en rad satsningar, bland annat en helt ny nyhetsstudio, talangnätverket ENT som redan i dag når 1,85 miljoner följare, gillare och prenumeranter, e-handelssatsningen Kökets favoriter, den digitala annonsplattformen Woo och Gilla TV. Engagemangsnivåerna i sociala medier ökade och TV4:s organiska Facebookräckvidd låg som högst på 4,5 miljoner under en enskild månad, vilket också bidrog till ökad konsumtion på TV4:s plattformar. En rad priser tilldelades TV4, bland annat till Kalla fakta och Fotbollskanalen. Och en lång rad nya satsningar är att vänta under 2016.

– Under 2015 fyllde TV4 25 år. Att tillsammans med tittare, användare och kunder nu gå in i 2016 med det här urstarka året i ryggen stärker oss i det vi ska bygga vidare på. Vilket är att bli ännu bättre på att möta användarna där de vill nå oss och på det sätt de vill, säger TV4-Gruppens vd Casten Almqvist.

 


Källa: MMS. Tittar- och konsumtionssiffrorna bygger på MMS officiella mätningar för 2015, samt MMS HotTop webb, MMS Rörliga bilder och YouTube. Bland TV4-Gruppens kanaler ingår C More. Bland MTG:s kanaler ingår Viasat.