Nyheter
2018-06-25

TV4 erbjuder valspecial till språkklasser

TV4 har som ambition att göra valet 2018 till allas angelägenhet och har nu vidareutvecklat C Mores framgångsrika språkprojekt Filmtegration. Med det nya initiativet Valfrihet tillgängliggör TV4 innehåll kopplat till det svenska valsystemet för språkklasser inom SFI och SVA.

I en serie specialanpassade kortfilmer beskriver Jenny Strömstedt och Anders Pihlblad, som är en del av TV4:s starka valuppställ, bland annat de fria mediernas roll i samhället, riksdagspartierna och valsystemet. Till varje film finns ett utbildningsmaterial som tagits fram i samarbete med utbildningsaktören Eductus.

Sedan tidigare har över 2 000 SFI-lärare registrerat sig för att använda tjänsten Filmtegration, där svenska filmer från C More används i språkundervisningen. När nu valet stundar, och kommer dominera medierapporteringen, har det visats intresse från SFI-lärare för ett anpassat utbildningsmaterial kopplat till detta högaktuella och angelägna ämne.

SFI och SVA syftar främst till att lära sig svenska språket, inte svenska samhället. Men det känns roligt och relevant att kunna bygga upp en språklektion runt det som resten av samhället pratar om. Den dagliga nyhetsrapporteringen innehåller mängder av ord och begrepp som inte förekommer i det traditionella undervisningsmaterialet”, säger Emma Wagby, SVA-lärare på Eductus i Jönköping.

Filmerna och utbildningsmaterialet kommer tillgängliggöras kostnadsfritt på den sedan tidigare etablerade plattformen Filmtegration, men också på sajten www.valfrihet.tv.

– Vi är inte experter på pedagogik eller hur språk bäst undervisas, men när förslaget kom till oss insåg vi att vi med enkla medel skulle kunna bidra till att fler intresserar sig för valet – och det tror vi är bra. Om det samtidigt kan fylla en funktion som språkinlärningsverktyg är det förstås en rolig bonus, säger Mattias Hägerlund, projektledare för TV4:s valsatsning.

Filmtegration medfinansieras inom ramen för Bonnier Social Impact, ett initiativ där bolag inom Bonnier kan få finansiering av Bonnier AB för projekt som ligger nära den egna verksamheten och har en tydlig samhällsnytta.