Nyheter
2018-07-20

Bonnier AB säljer Bonnier Broadcasting till Telia

Bonnier AB avyttrar Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4, C More och finländska MTV till Telia Company för 9 200 Mkr.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar och handlingsutrymme framåt för samtliga våra verksamheter, säljer Bonnier AB affärsområdet Bonnier Broadcasting till Telia Company.

Bonnier Broadcasting består i Sverige av TV4 och C More. Inom TV4 ryms samtliga TV4-kanaler, TV4 Play samt övriga reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C More ryms såväl landets snabbast växande streamingtjänst som ett stort antal betal-tv-kanaler. I Finland finns MTV, Finlands äldsta och ledande privata tv-bolag med ett fri-tv-erbjudande med ett flertal reklamfinansierade MTV-kanaler, och ett betal-tv-erbjudande under C More-varumärket. Bonnier Broadcastings omsättning var år 2017 7 497 Mkr med ett resultat om 423 Mkr (EBITA).

I och med förvärvet bildar Telia Company ett nytt affärsområde, där Bonnier Broadcasting kommer att ingå. Telias avsikt är att Bonnier Broadcastings nuvarande vd Casten Almqvist blir vd för det nya affärsområdet.

Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande Bonnier AB:

”Vi är övertygade om att detta är en riktigt bra affär för Bonnier, och för våra bolag. Bonnier har som ett familjeägt företag ett utpräglat långsiktigt perspektiv, och den här försäljningen ger samtliga verksamheter en förstärkt finansiell bas och bästa möjliga förutsättningar framåt.

Vi är som ägare mycket stolta över den utveckling som våra tv-verksamheter har haft under de år som Bonnier har varit ägare. Genom innehållssatsningar på journalistik och svenskt drama och underhållning, har inte minst TV4 utvecklat sin särart och särställning. Dessa satsningar har också gjort stora avtryck i både marknad och i resultat, med ett ökat totalt tittande och rekordnivåer i både digital och linjär annonsförsäljning. Även MTV har en ledande innehållsposition på den finska marknaden och vi har lyckats öka antalet C More-kunder kraftfullt både i Sverige och i Finland.

Med Telia Company som ägare kommer Bonnier Broadcastings ledande kvalitetsinnehåll kombineras med spetskunnande inom teknik och distribution, vilket ger mycket goda förutsättningar för TV4:s, MTV:s och C Mores framtida utveckling. För oss har det också varit angeläget att såväl TV4, MTV och C More får en ägare som ser värdet av att upprätthålla och säkerställa den centrala principen om redaktionellt oberoende.

Genom försäljningen blir vi en starkare ägare av de publicistiska verksamheter som utgör vår historiska kärna, samtidigt som vi får finansiella muskler för att tillvarata möjligheter till tillväxt och expansion inom dessa och närliggande områden.”

Bonnier AB:s vd Tomas Franzén:

”Jag är glad över att TV4, MTV och C More får en ägare och plattform att växa från som ger bästa möjliga förutsättningar framåt. Denna kombination stärker också TV4:s, MTV:s och C Mores möjligheter att konkurrera i kampen om attraktivt innehåll.

För Bonniers del stärker affären oss både defensivt och offensivt: Vi får möjlighet att kraftfullt stärka vår balansräkning, samtidigt som vi utifrån vårt strategiska fokus på digitala användarintäkter får ett omfattande handlingsutrymme att investera både inom befintliga verksamheter, och att överväga större investeringar i tillväxt inom nya områden.

På så sätt rimmar affären väl med både den långsiktighet vi står för som bolag, och med det manöverutrymme och den kraft vi vill ha i vårt arbete med att investera i tillväxt och att utveckla våra digitala kunderbjudanden. Vi säkerställer att vi även framöver kommer att vara starka och långsiktiga, vilket är till nytta både för våra bolag och för den samhällsfunktion som våra verksamheter står för.”

Casten Almqvist, vd Bonnier Broadcasting:

”Den här affären innebär en ytterligare förstärkning av Bonnier Broadcastings existerande strategi, och den är logisk när man ser till förändringarna på en global och hårt konkurrensutsatt mediemarknad. Med Telia som ägare skapas ännu bättre förutsättningar för vår satsning på högkvalitativt svenskt innehåll inom allt från nyheter och sport till drama och underhållning. Med Telias position inom teknik och distribution får vi tillsammans nya möjligheter att nå ut med våra program och tjänster till stora grupper av användare i Sverige och Finland.”

Köpeskillingen uppgår till 9 200 Mkr med en potentiell ytterligare köpeskilling på maximalt 1 000 Mkr. Storleken på den eventuella extra köpeskillingen baseras på framtida intäkts- och EBITA-utveckling.

Bonnier klev 1997 in som delägare i TV4 och blev ensamägare 2007. År 2005 förvärvades MTV, och 2008 förvärvades C More (då Canal Plus).

Affären kräver myndighetsgodkännande, och väntas slutföras under andra halvåret 2019.

Bonnier AB:s rådgivare i transaktionen har varit SEB Corporate Finance, Roschier och Deloitte.

Med anledning av affären hålls en pressträff klockan 11:00 idag den 20 juli  med Marie Ehrling, Telia Companys styrelseordförande, Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, Tomas Franzén, vd Bonnier AB och Casten Almqvist vd Bonnier Broadcasting. Därefter finns möjlighet till kortare intervjuer.

Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna