Nyheter
2019-12-02

Bonnier Groups försäljning av Bonnier Broadcasting till Telia genomförd

I juli 2018 ingicks avtal om försäljning av Bonnier Broadcasting med TV4,C More och finska MTV, till Telia.

EU-kommissionen meddelade den 12 november att affären godkänts efter konkurrensrättslig granskning.

Transaktionen har slutförts och ägandet av Bonnier Broadcasting har idag övergått till Telia.

För mer information:
Erik Haegerstrand, vd Bonnier Group, nås på, +46 70 227 30 32.