Nyheter
2019-05-10

Telias förvärv av Bonnier Broadcasting fortsätter i en fas 2-prövning

Idag meddelade EU-kommissionen att konkurrensprövningen av Telia Companys förvärv av Bonnier Broadcasting nu fortsätter med en så kallad fas 2-prövning.

Tomas Franzén, styrelseordförande i Bonnier Broadcasting:

“Vi har hela tiden utgått ifrån att affären godkänns och fullbordas under andra halvåret 2019 och den bedömningen ligger fast. Samtidigt pågår den löpande verksamheten inom Bonnier Broadcasting med full fart, och bolaget är på god väg att göra ett riktigt starkt år, avseende både innehåll, tittande och resultat.”