Nyheter
2016-03-11

Bonnier ökar i HittaHem

I november 2013 köpte Bonnier News 49 procent i Malmöbaserade bolaget Next Solutions AB som drev bostadssajten HittaHem. Därefter har ett omfattande arbete pågått med att integrera HittaHems matchningstjänster på Bonniertidningarnas webbplatser.

– Vi såg att marknaden för bostadsannonsering var i snabb förändring och att det fanns ett stort behov av att koppla ihop mäklarnas objektsannonsering med smarta digitala verktyg för matchning. Nu har vi testat affärsmodellen och ser att den fungerar och därför väljer vi att gå upp i ägande, säger Henrik Stangel, avgående försäljningsdirektör för Bonnier News.

I och med dagens besked förvärvar Bonnier News aktier av övriga aktieägare och får en ägarandel på över 90 procent av bolaget.

HittaHem växer snabbt. Från en blygsam omsättning 2014 ökade intäkterna till cirka 33 miljoner kronor förra året. 

– Förvärv är en viktig komponent för oss att utveckla våra affärer och att klara den digitala transformationen mot en betydligt större andel digitala intäkter. Det ökade engagemanget i HittaHem känns därför som helt naturligt för Bonnier, säger Tomas Franzén, vd för Bonnierkoncernen.