Nyheter
2016-05-05

Charlotte Bonnier har gått bort

Charlotte Bonnier avled igår, onsdag, vid en ålder av 83 år. 

Med sin självklarhet, utstrålning och lyskraft gick Lotta hem överallt, i Dalsland där hon länge bodde, likväl som i Stockholm eller New York. Hon skapade spännande, roliga och vackra miljöer som det var en stor glädje att få vara en del av. 

Lotta var sin far, Albert Bonnier Jr:s dotter. Hon såg inte hinder, utan hade en obändig tilltro och entusiasm för allt hon företog sig, inte minst för vår familj. Hon hade en utpräglad familjekänsla och var för oss en verklig traditionsbärare. Jag vågar påstå att vi inte skulle ha varit samma familj utan Lotta, och i förlängningen har hon därmed också varit viktig för de verksamheter vi äger.

Till sist var Lotta också sin systers syster. När Lotta och Jeanette nu på kort tid har lämnat oss, skapas självklart ett stort tomrum. Men Lotta liksom Jeanette lämnar oss också med den rikedom av starka och glädjefyllda minnen som bara verkligt stora personligheter lämnar efter sig.

Carl-Johan Bonnier

Styrelseordförande, Bonnier AB