Nyheter
2016-11-23

Charlotte Svensson ny CTO på Bonnier AB

Charlotte Svensson, som idag är chef för läsarintäkter och digital utveckling på Bonnier News, kommer i tillägg till sitt arbete på News från och med den 21 november även ta rollen som CTO på Bonnier AB.

I rollen som CTO ingår att utveckla samarbete och synergier mellan Bonniers affärsområden avseende drift och utveckling av tekniska plattformar, inom bland annat annonsteknik.

Tomas Franzén:

– Charlotte Svensson har en lång och gedigen erfarenhet som ansvarig för drift och utveckling inom News, och tidigare från en mängd roller i skärningspunkten mellan teknik och affärsutveckling. Jag är övertygad om att Charlotte kommer att kunna bidra i vår strävan att uppnå såväl större kostnadseffektivitet, som att skapa smarta teknikstöd för våra nya affärer.

Charlotte Svensson:

– Jag har växlat mellan specialistroller med högt teknikinnehåll och chefsjobb, och är lite av en tekniknörd som älskar affärer. Jag ser fram emot att ha en fot inom News, en fot på huvudkontoret och att jobba med vårt koncernövergripande forum Technology Council. På så sätt kan jag aktivt bidra till att vi identifierar och tillvaratar synergier mellan våra olika verksamheter, och utvecklar smarta gemensamma teknikplattformar för våra annonsörserbjudanden.

Sedan 2010 har Charlotte Svensson lett IT- och digitalutvecklingen på först Dagens Nyheter och sedan inom hela Bonnier News. Dessförinnan har hon bland annat varit vd på konsultbolaget Invoiceit, samt haft chefspositioner inom IT- och affärsutveckling på bland annat Intrum Justitia och Spray Razorfish.