Nyheter
2015-03-27

Clio Online till Bonnier Business Press

Idag har Bonnier Business Press förvärvat majoriteten av aktierna i Clio Online, Danmarks ledande digitala läromedelsföretag. Clio Online grundades 2006 och har etablerat sig som marknadsledare inom digitala utbildningsmaterial för grundskolor i Danmark, och i praktiken skapat en helt ny marknad.

2014 hade Clio Online en omsättning på 59,5 miljoner danska kronor, med ett resultat på 24,7 miljoner DKK. 

Clio Onlines produktportfölj erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda och väl beprövade digitala utbildningsportaler för de flesta ämnen och årskurser, kompletterat med en avancerad plattform för utbildningsadministration.

– Clio Onlines starka utveckling och ställning på marknaden gör det möjligt för oss att gå in i ett mycket intressant marknadssegment och utveckla det ytterligare, säger Anders Eriksson, chef för Bonniers affärsområde Business to Business.

– Digitala utbildningsmaterial i skolorna är ett av de sista områdena där digitalisering på många håll ännu inte fått fullt genomslag. Genom att förvärva Clio Online ger vi oss själva bästa tänkbara samarbetspartner för att exportera digitaliseringen till marknader utanför Danmark.

Bonnier Business to Business ser också stora möjligheter att använda Clio Onlines plattform och kompetens för nya tillämpningar även på företagsmarknaden.

– Förvärvet kommer att ge både en snabb tillväxt och en stabil grund för våra nuvarande och planerade satsningar på produkter för e-utbildning och andra kunskapsprodukter för företag, säger Anders Eriksson.

Digitala utbildningsmaterial utgör cirka 40 procent av den totala läromedelsmarknaden i Danmark – en andel som har ökat kraftigt de senaste åren. Clio Online beräknas ha cirka 35 procent av den danska marknaden, och nu är företaget redo att växa utanför Danmark.

– Clio Online har spelat en avgörande roll för att göra Danmarks skolor ledande inom digitala läromedel. Vi är mycket angelägna att visa nya marknader den potential som finns i att investera i digitala utbildningsmaterial, säger grundaren Louise Herping Ellegaard, som tillsammans med de två medgrundarna, Janus Benn Sørensen och Lasse Guldsborg, kommer att fortsätta i ledningen för Clio.

– Tillsammans med Bonnier har vi inte bara ett djupt kunnande och en stark bas i Danmark, utan också en stark närvaro på ett antal angränsande marknader, och en kunskap om hur man expanderar ett framgångsrikt koncept på nya marknader. Det ger oss en unik möjlighet att bli en ledande leverantör av digitala läromedel internationellt. Det är en möjlighet som vi har alla avsikter att utnyttja, säger Janus Benn Sørensen.