Nyheter
2017-11-23

Bjarne Corydon ny chefredaktör och vd på Børsen

Børsens styrelse har utsett Bjarne Corydon till chefredaktör och vd för Danmarks ledande affärstidning. Han tillträder 1 januari.

Bjarne Corydon kommer närmast från McKinsey och rollen som Director för McKinsey Centre for Government där han varit sedan 2015. Dessförinnan var han under fyra år finansminister i den socialdemokratiska regeringen, där han som Danmarks yngsta finansminister någonsin spelade en central roll i reformarbetet i eftersvallet av den globala finanskrisen.

Karmo Kaas-Lutsberg, styrelseordförande i Børsen och chef för Bonniers affärsområde Business to Business: ”Efter en gedigen process är jag mycket glad över att kunna presentera Bjarne Corydon som ny vd och chefredaktör för Børsen. Hans unika erfarenheter och perspektiv i skärningspunkten mellan ekonomi, företagande och politik kommer att stärka Børsen. Därtill är han en inspirerande ledare med en genuin passion för Børsens uppdrag, och för danskt näringsliv, och en djup förståelse av hur krafter som digitalisering och automation omformar samhällen och affärsverksamheter. Jag är övertygad om att Bjarne har alla möjligheter att – tillsammans med medarbetarna på Danmarks ledande ekonomiredaktion – lyfta Børsens produkt och relevans för målgruppen ytterligare en nivå”.

Tomas Franzén, vd Bonnier AB: ”Även i en tid av stora omvälvningar på mediemarknaden, som ställer stora krav på kostnadseffektivitet, så är uppdraget för Børsens ledning offensivt. Det är genom kvalitet, och genom att vara oumbärliga för sin publik, som Børsen kan bygga en framgångsrik affär med växande digitala användarintäkrer. Det speglar också Bonniers bredare ägarsyn på hur vi tror att kvalitetsmedier bör positionera sig.”

Bjarne Corydon, tillträdande chefredaktör och vd för Børsen: ”För mig har Børsen alltid haft en speciell roll i det danska medielandskapet. En ’must-read’ om man är intresserad av näringsliv, marknader och den bredare ekonomin. Därför ser jag det som ett unikt privilegium att få möjligheten att leda Børsen. Jag går in i uppgiften med höga ambitioner. Børsens journalistik måste vara ett oundgängligt verktyg för nuvarande och kommande läsare i näringslivet. Jag är ny i mediebranschen och ser fram emot att arbeta tillsammans med, och lära av, de extremt skickliga kollegorna på Børsen.

”Mitt mål är att Børsen ska erbjuda relevant och uppdaterad journalistik som reflekterar och tolkar de stora förändringar vårt samhälle går igenom, och de djupa utmaningar som beslutsfattare möter. Det kräver konstant förnyelse, och ett perspektiv som överskrider sektorer och gränser. Från mina fyra år som finansminister och två år som chef för McKinsey Centre for Government med exponering mot fler än 20 länder, tar jag med mig insikter som jag hoppas ska komma till användning för Børsen och dess läsare.”