Nyheter
2017-01-24

Bonnier fortsatt huvudägare i Børsen – JP/Politikens Hus förvärvar 49,9 procent

I januari 2016 ingicks avtal om att JP/Politikens Hus skulle förvärva Børsen. Efter att det danska konkurrensverket haft invändningar går nu parterna istället vidare med en affär i vilken JP/Politikens Hus förvärvar ett minoritetsägande. Affären görs till samma värdering av Børsen som vid den ursprungliga överenskommelsen, vilket innebär att JP/Politikens Hus nu betalar 400 miljoner danska kronor för 49,9 procent av bolaget.

Tomas Franzén, vd Bonnier:

– Vi har landat i en mycket bra affär för Bonnier. När vi såg att det danska konkurrensverket hade invändningar mot försäljningen så tog vi tillsammans med JP/Politikens Hus ett steg tillbaka för att hitta bästa möjliga väg framåt för oss, för dem och för Børsen. Resultatet är att vi behåller huvudägandet och kontrollen över ett mycket framgångsrikt och välpositionerat mediehus, samtidigt som affären ger oss en resursförstärkning på omkring en halv miljard svenska kronor, vilket skapar utrymme för fortsatta investeringar i linje med vår strategi.

Børsen är Danmarks ledande affärstidning och plattform för affärs- och finansnyheter. I mediehuset Børsen ingår även Børsen Associated Media (BAM) som samlar danska Dagens Medicin, e-learningverksamhet och digitala managementhandböcker.