Nyheter
2018-10-05

Kraftsamling inom Bonnier News

Kraftsamling inom Bonnier News: Satsar på tillväxt inom affärsmedier- och kunskapstjänster

Bonniers har fattat ett inriktningsbeslut om att affärsområdet Business to Business – som inkluderar affärsmedier och nischade kunskaps- och informationstjänster i Norden, Tyskland och Östeuropa, från årsskiftet ska bli en del av Bonnier News. Målet är att fortsätta att utveckla tillväxten och lönsamheten inom området, och att växa inom områden som hälsa och digital utbildning.

Bonnier Business to Business (”BtB”) består av ledande affärsmedier i bland annat Danmark (Dagbladet Børsen), Polen, Litauen, Estland och Slovenien, informations- och kunskapstjänster inom områden som finansiell information, juridik och sjukvård, samt produkter inom digital utbildning, där Clio Online är både marknadsledare i danska grundskolan samtidigt som de växer snabbt på den svenska marknaden. Under 2017 hade affärsområdet en omsättning på 1 130 MSEK och ett EBITA på 131 MSEK, med en majoritet av intäkterna från digitala intäktskällor.

Inom Bonnier News finns idag ett antal affärs- och nischvarumärken samlade i Di-Gruppen; förutom Dagens industri, bland annat Fastighetsnytt, Dagens Medicin, Aktuell Hållbarhet, Veckans Affärer och Resumé.

Anders Eriksson, vd Bonnier News:

”Vi har alla möjligheter att fortsätta växa inom affärsmedier och informations- och kunskapstjänster. Särskilt intressanta är områden som hälsa och digital utbildning där Bonnier redan i dagsläget har betydande verksamheter och där det finns stora möjligheter för oss att växa, både organiskt och genom förvärv. Det finns en bra passform mellan Business to Business och News avseende medier och tjänster riktade mot näringslivet, men även inom hälsoområdet. Genom att samla BtB-verksamheterna under ett tak ökar vi vårt fokus på området och kan mobilisera större resurser för teknik- och produktutveckling.”

Karmo Kaas-Lutsberg, som idag är affärsområdeschef för Business to Business, kvarstår som ansvarig för verksamheterna även efter att de vid årsskiftet blir en del av Bonnier News.

“Bonnier har identifierat BtB-medier och informations- och kunskapstjänster som ett område med särskild tillväxtpotential. Tillväxtsatsningar – oavsett om de är organiska eller förvärvsbaserade – gynnas av att verksamheten uppnår en viss volym. Vi ser därför fram emot att tillsammans med affärs- och nischmedierna inom News öka satsningarna på produktutveckling och gemensamt skala upp vår förmåga inom digital utveckling och dataanalys.”

I förra veckan föreslogs att Bonniers svenska magasinverksamhet ska föras in i News vid årsskiftet. I och med att även Business to Business blir en del av Bonnier News så kommer bolaget vid årsskiftet att samla verksamheter som har en omsättning i storleksordningen
7 miljarder kronor.

Bonnier News omsatte 2017 ca 4900 MSEK och har ca 1700 anställda. I Bonnier News ingår varumärken som Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, magasin- och livsstilsmedierna i Bonnier News Lifestyle samt affärsmedierna- och tjänsterna inom Bonnier Business Media, däribland Dagens Medicin, Resumé och Veckans affärer.

För mer information:

Anders Eriksson, vd Bonnier News, 08 738 19 21
David Salsbäck, kommunikationschef Bonnier AB, 0733 89 00 90