Nyheter
2020-01-22

Johan Karlsson ny styrelseordförande i Adlibrisgruppen

Johan Karlsson är CFO på Dustin Group och har varit styrelseledamot i Adlibrisgruppen sedan 2018. Han har tidigare arbetat på Techdata, ACO och Unilever. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Adlibrisgruppens ledning och ägare i det fortsatta arbetet med att utveckla bolaget, säger Johan Karlsson.

Johan tillträder som styrelseordförande den 1 februari 2020.

– Jag är glad att Johan Karlsson tar över som styrelseordförande i Adlibris, säger Erik Haegerstrand VD i Bonnier Group. Johan har gedigen erfarenhet av E-handel och kommer fungera utmärkt som ordförande för att tillsammans med den nya VDn Jonas Karlén utveckla Adlibris framåt.

– Jag vill också tacka avgående styrelseordföranden Tomas Franzén som kommer fortsätta sitt engagemang inom Bonnier som styrelseordförande i Bonnier News Group.

Adlibrisgruppens styrelse består av Ulrika Saxon, Håkan Rudels, Åsa Wirén, Amelie Söderberg, Maria Selberg Esbjörnsson (arbetstagarrepresentant) och Linn Norberg (arbetstagarrepresentant).