Nyheter
2019-05-25

Ny styrelse i Bonnier Group

Bonnier Group har fått ny styrelse vid ordinarie årsstämman som hölls i slutet av maj. Samtliga ledamöter omvaldes, samtidigt som Erik Engström och Ulrika af Burén valdes in som nya ledamöter.

Erik Engström är sedan 2009 vd i RELX Group, ett bolag som tillhandahåller information och beslutsstöd. RELAX Group omsätter omkring 90 miljarder SEK och är noterat på börserna i London, New York och Amsterdam. Erik Engström har tidigare varit vd i Elsevier, en del av RELX Group, COO för Random House, världens största engelskspråkiga bokförlag, och Partner i Private Equity-bolaget General Atlantic.

Ulrika af Burén är Head of Group M&A strategy på SEB. Hon har tidigare varit chef för affärsutveckling och M&A i ÅF och haft liknande positioner i Saab och Gambro. Hon har även arbetat i Investor och varit styrelseledamot i Wallenbergstiftelsens förvaltningsbolag FAM.

”Ulrika af Burén och Erik Engström breddar vår kompetens inom strategi och finans. De tillför unika erfarenheter från framgångsrik företagsledning inom branscher som ligger oss nära.” säger Bengt Braun, styrelsens ordförande.

Till styrelsen omvaldes också samtliga sittande bolagsstämmovalda ledamöter:

Bengt Braun, styrelsens ordförande, vd i Bonnier AB 1998–2007.

Felix Bonnier, som arbetar med affärsutveckling i H&M-koncernen.

Peder Bonnier, vd och medgrundare i KIT, tidigare digital chef i Bonnier Tidskrifter.

Jens Müffelmann, tidigare digitalchef i Axel Springer, idag aktiv med venture-investeringar i New York.

Gun Nilsson, vd i Melker Schörling AB sedan 2017.