Nyheter
2021-02-19

Ny verkställande direktör för Bonnier Group och ny styrelseordförande

Stina Andersson kommer att tillträda som ny VD för Bonnier Group, moderbolag i Bonnierkoncernen.
Hon är idag operativ chef (COO) på Axel Johnson och ingår i koncernledningen.

– Stina har gedigen erfarenhet av investeringsverksamhet och affärsutveckling i en rad stora och framgångsrika bolag, säger Bengt Braun, styrelseordförande Bonnier Group. Hon har dessutom arbetat i både börs- och familjeföretagsmiljö. Hennes bakgrund passar som hand i handske i vår nya struktur av investmentsbolagskaraktär och med koncernens nu historiskt starka finansiella situation som möjliggör nya investeringar. Jag är mycket glad över att kunna välkomna Stina till oss.

För närvarande är Stina Andersson styrelseledamot i flera av de större bolagen i Axel Johnson-gruppen, däribland Axfood, Dustin och Axel Johnson International. Hon är också djupt engagerad i Novax, Axel Johnsons investeringsverksamhet, samt som styrelseordförande i nyetablerade AxSol som investerar i solenergibolag.

Innan Axel Johnson arbetade Stina som strategi- och affärsutvecklingschef på Tele2 och med investeringar och strategi på Kinnevik. I bägge bolagen ingick hon i koncernledningen.

I början av sin karriär var Stina Andersson managementkonsult på McKinsey.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Bonnier, säger Stina Andersson. Bonnier har en stark värdegrund i det fria ordet och ett viktigt demokratiskt uppdrag.

– Koncernen är ledande i många branscher och har många bolag med en spännande utveckling som jag ser fram emot att vara en del av. Mitt fokus kommer i övrigt att vara investeringar och förvärv där vi vill etablera Bonnier inom några nya områden med god tillväxtpotential, fortsätter Stina Andersson.

Bengt Braun, styrelseordförande i Bonnier Group, har efter 32 år i moderbolagets styrelse avböjt omval. Erik Haegerstrand, nuvarande VD för Bonnier Group, kommer att föreslås till ny styrelseordförande.

Erik Haegerstrand har arbetat inom Bonnier under många år bland annat på Dagens Nyheter, TV4 och Bonnier Corp i USA. Sedan 2013 är han VD för koncernens moderbolag.

– Koncernens resultat har förbättrats betydligt de senaste åren vilket tillsammans med en stark balansräkning ger förutsättningar för att agera offensivt, säger Erik Haegerstrand. Den decentraliserade arbetsformen har bidragit till både bättre lönsamhet och snabba beslut.

Stina Andersson kommer att tillträda den 1 september. Bengt Braun och Erik Haegerstrand kvarstår i sina nuvarande roller till dess.

Bonnier samlar Nordens ledande medieföretag med över 200 års erfarenhet av mediemarknader i förändring. I koncernen ingår också Bonnier Fastigheter, som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Dessutom sker inom ramen för Bonnier Group investeringar och kapitalplaceringar.

Bonnier har sin bas i Sverige, finns i 12 länder och är helägt av familjen Bonnier. Omsättningen 2020 var på 20,8 miljarder med ett rörelseresultat om drygt 1,4, miljarder. Inom koncernen arbetar ca 8 400 personer.

Pressfoto av Stina Andersson kan laddas ned här.
FOTO: Ida Borg