Carl Backman tillträder som vd för Bonnier Capital den 1 juni 2024. FOTO: Urban Andersson

Nyheter
2024-04-18

Ny chef för Bonnier Capital

Carl Backman tillträder den 1 juni 2024 som vd för Bonnier Capital, Bonnier Groups investeringsbolag.

Bonnier Capital har ett investeringsfokus mot nordiska tillväxtbolag inom områden med strukturell tillväxt där Bonnier kan vara en långsiktig partner till entreprenörer och företagsledningar.

Carl Backman var senast vd för JCE Group AB, ett familjeägt internationellt investmentbolag med bas i Göteborg. Investeringsinriktningen är bland annat inom digitalisering och automation. 2022 hade JCE redovisade tillgångar på 4,2 miljarder och cirka 5 000 anställda inom gruppen.

Carl har lång erfarenhet av investeringsverksamhet och arbetade 12 år i olika roller inom Bure Equity, både som Investment Manager och vd. 2010 – 2018 var Carl verksam som Investment Director för Fouriertransform, ett venture bolag ägt av svenska staten. Investeringsmandatet låg inom svensk tillverkande industri med investeringar inom bland annat fordonsindustri och medicinteknik. Carl har en Master of Science från KTH och Chalmers samt en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

– Carl har en imponerande och mycket lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom en rad mindre, medelstora och framgångsrika bolag, säger Jakob Tolleryd, styrelseordförande i Bonnier Capital. Hans kompetens täcker alla de behov vi har för att fortsatt bygga ett framgångsrikt Bonnier Capital.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta för Bonnier, säger Carl Backman. Jag har erfarenhet av familjeägda bolag och den familjeägda ägarmodellen har många fördelar som tilltalar mig. Bonnier äger och driver företag med ett långsiktigt perspektiv och en stark värdegrund.
– Ambitionen är att tillsammans med medarbetarna fokusera och etablera Bonnier inom fokusområden med god tillväxt.

– Jag är full av tillförsikt att Carl, tillsammans med styrelseordförande Jakob Tolleryd och investeringsteamet, kommer att genomföra många spännande och intressanta investeringar framöver, säger Erik Haegerstrand vd för Bonnier Group

Bonnier Capitals sammanlagda investeringar uppgick 2023 till ett värde på 2,6 MSEK. Bonnier Groups tillgängliga nettokassa, exklusive Bonnier Fastigheter, är 5,2 miljarder.

Förfrågningar och kontakt: Magnus Janson, 070 844 0656,
magnus.janson@bonnier.se