Nyheter
2016-03-23

Omorganisation för Bonnier Broadcasting

En central kraftsamling kring innehåll och teknik – och ett ökat fokus på betal-tv-affären. Det är huvuddragen i den nya organisation som Bonnier Broadcasting nu presenterar. En rad funktioner inom TV4 och C More samordnas i ett nytt moderbolag som stöttar affärsenheterna Reklam-tv (TV4) och Betal-tv (C More).

– Nu släpper vi loss potentialen i hela Bonnier Broadcasting, säger Casten Almqvist, vd för TV4 och det nya moderbolaget.

Under ledning av Casten Almqvist utvecklas nu Bonnier Broadcasting till ett moderbolag för hela affärsområdet. Samtidigt renodlas affärsansvaret i två affärsenheter – Reklam-tv (TV4) och Betal-tv (C More). Mathias Berg axlar rollen som operativ chef för TV4 och Manfred Aronsson fortsätter som vd för C More.

– Det här är en kraftsamling som sätter innehåll, teknik och användarupplevelse i centrum för allt vi gör. Att fortsätta öka utvecklingstakten, vara flexibla och samtidigt dra nytta av våra gemensamma styrkor kommer vara avgörande framöver. Vi lyfter också ytterligare fram betydelsen av betal-tv-affären, som via C Mores SVOD-tjänst ska växa rejält under de närmaste åren, säger Casten Almqvist.

Totalt flyttar cirka 300 personer från TV4 och C More till det nya moderbolaget, som också förstärks med flera nya roller och funktioner.

Sedan en tid tillbaka har TV4:s och C Mores gemensamma drama- och inköpsavdelningar. Nyligen beslutades även att samla hela TV4:s och C Mores sportproduktion i en gemensam och utökad sporthubb. Kreativ höjd och journalistisk spets ska bygga landets ledande sportredaktion. Tillsammans med resten av innehållsavdelningen, hela teknik- och produktavdelningen och en rad stabsfunktioner – som ekonomi, talang, juridik, strategi och delar av kommunikation och marknad – samlas de nu i det nya moderbolaget. Uppdraget är att stärka alla kanaler, tjänster och produkter inom affärsområdet genom att stötta affärsenheterna Betal-tv och Reklam-tv.

Casten Almqvist, som fortsätter som vd för TV4, bildar en ny central affärsområdesledning med representanter både från affärsenheterna och de gemensamma funktionerna. I den sitter utöver Mathias Berg och Manfred Aronsson också innehållsdirektör Åsa Sjöberg, nya teknikdirektören Henri Caddeo, ekonomidirektör Eva-Lotta Malmfält, kommunikations- och hr-direktör Åsa Jamal, nya strategichefen Philip Lindqvist, chefsjurist Ulrika Jensen och MTV:s vd Jarkko Nordlund.

Fackliga förhandlingar inleddes för någon vecka sedan, förändringen skall enligt det fattade inriktningsbeslutet vara fullt genomförd till den 1 september. Inom affärsområdet Broadcasting finns också Nyhetsbolaget, som genom sin roll som leverantör till TV4 men också andra partners, operativt fortsätter att agera på armlängds avstånd. I Bonnier Broadcasting-bolaget MTV, som är Finlands största kommersiella tv-aktör, och produktionsbolaget MediaHub pågår motsvarande arbete, som presenteras i detalj under våren.