Nyheter
2021-08-20

Tobias Bradford och Ferdinand Evaldsson tilldelas 2021 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium

Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Årets stipendiater erhåller en prissumma om 100 000 kr vardera och presenteras i en omfattande utställning på Bonniers Konsthall 8 dec–16 jan 2022.

Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete. Stiftelsen grundades 1985 av Jeanette Bonnier (1934–2016) till minne av hennes dotter Maria som omkom i en bilolycka, endast 20 år gammal. Maria studerade till arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en krets av unga konstnärer. Maria Bonnier Dahlins stiftelse har sedan starten sökt upp det nya och det nyskapande och de konstnärer som tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges mest uppmärksammade.

Tobias Bradford är född i Örebro och erhöll sin kandidatexamen i fri konst från Goldsmiths, University of London, 2019. Bradfords arbeten hämtar ofta inspiration från dockteater, robotik och scenmagi för att skapa installationer och föremål som till synes uppfattas som autonoma.

Juryns motivering: “Med nervös energi och hackande rörelser bryter sig Tobias Bradfords skulpturer med mild humor ut ur det förväntade. De tar klivet från maskinteknik rakt in i det ömtåliga livet. I de skulpturala installationerna blottläggs förhållandet mellan teknologi och det okända. Absurt, melankoliskt, skört och känslosamt. I friktionen som uppstår i mötet mellan det groteska och det omsorgsfullt iakttagna alstras en värme som trots sin mekaniska gestaltning måste sägas vara djupt mänsklig.” 

Ferdinand Evaldsson är född i Sundsvall och erhöll masterexamen i fri konst från Konstfack 2020. Han är även utbildad ikonmålare vid Koptiska Institutet i Kairo. Evaldsson arbetar med målade träreliefer som tar sin utgångspunkt i antika hantverksmetoder. 

Juryns motivering: “Ferdinand Evaldssons verk förenar antiken med nutiden. Genom mönster, ornament, djur och människokroppsdelar, arkitektur och geometriska former skapar konstnären motiv bortom denna värld, som kvarlevor från en annan tid tvingats in i samtiden. Med sina studier och erfarenheter av ikonmåleri förenar Evaldsson en tusenårig hantverkstradition med mer subtila skildringar av en svårfångad realitet. Utan behov av analysering eller avkodning uttrycker konstnären en utforskning i det personliga minnet. Genom att skapa närvaro i fysiska objekt binder Evaldsson samman sina egna minnen, som i samspel med varandra, förvandlas till ett uttryck som förtäljer både ett mörkare förflutet och en mer hoppfull framtid.” 

Gästjury 2021 är konstnären Jens Fänge och skribenten och curatorn Saskia Neuman. Juryarbetet leds av Christel Engelbert som sedan 2016 är stiftelsens styrelseordförande och driver utvecklingen av stipendiet.

Läs mer om stipendiaterna här.