Nyheter
2017-03-15

Vinnarna av Stora journalistpriset i Finland är utsedda

Mottagarna av Stora Journalistpriset i Finland offentliggjordes igår.

Stora Journalistpriset har delats ut i Finland sedan år 2001. Priset stöder och främjar god journalistik och delas ut i fyra kategorier för betydelsefulla journalistiska gärningar från det gångna året. Vinnarna av Stora Journalistpriset 2016 med motiveringar:

Årets inslag/artikel

Allvarlig vanvård i Kuppis. Rebekka Härkönen, Turun Sanomat.
Rebekka Härkönens reportagehelhet avslöjade hur patienter på Åbo stads psykiatriska avdelningar medicinerats till medvetslöshet, lagstridigt tvångsisolerats, förödmjukats, hotats och misshandlats. Artikeln beskrev också hur vanvården fortsatt också efter sjukhusets interna utredning, eftersom staden inte hade berättat om problemen för tillsynsmyndigheterna. Härkönens artikel har förbättrat patientsäkerheten i hela landet och effektiviserat den övervakande myndighetens verksamhet.

Årets journalistiska insats

Kotimaan katsaus (Inrikessvepet), Jani Halme
Jani Halme har publicerat videoserien Kotimaan katsaus (Inrikessvepet) på sitt Twitter-konto sedan oktober. Videorna går ut på att Halme, som jobbar som art director på en kommunikationsfirma, läser högt ur finska lokaltidningar. För detta ändamål får han 163 tidningar, vilket är nästan alla lokaltidningar i Finland. Ändamålet med projektet är dels att påminna om lokaltidningarnas rika innehåll, men också att spräcka bubblor och minska motsättningarna mellan Helsingfors och landsorten. Ungefär 200 000 människor har följt med inrikessvepen.

Årets bok

Katarina Baer: He olivat natseja, Teos (De var nazister, Teos)
Blir man medryckt av tidens melodi när selektiva sanningar och hård propaganda tendentiöst får styra i åratal? Det är svårt att förstå farföräldrarnas världsbild och gärningar, men man måste bygga sitt eget liv trots spökena från det förflutna. Ett verk som baserar sig på noggrann research, är självupplevt och som ställer svåra frågor.

Årets journalist

Laura Saarikoski, Helsingin Sanomat
Laura Saarikoskis artiklar höll den finländska publiken exceptionellt väl underrättad om vad som hände i det amerikanska presidentvalet. Hon rapporterade insiktsfullt både om expertanalyser och vanliga amerikaners känslor. Saarikoski såg redan tidigt styrkan i fenomenet Trump och kunde reda ut dess bakomliggande orsaker. Boken hon skrev tillsammans med Saska Saarikoski tecknade ett mångsidigt porträtt av affärsmannen Donald Trump, vars valseger många ansåg vara en omöjlig tanke.

Stora journalistpriset grundades av Bonnier och har delats ut i Finland sedan år 2001. Alla priser är värda 7 500 euro. Prisnämndens medlemmar deltar inte i bedömningen av sådana förslag som berör det egna mediet.

Prisnämnd

Marja Aarnipuro, chefredaktör, Apu
Jouko Jokinen, ansvarig chefredaktör, Aamulehti
Vesa-Pekka Koljonen, pressråd, chefredaktör emeritus
Leena Majander-Reenpää, expert inom bokbranschen
Tuomo Mörä, prisnämndens sekreterare, universitetslektor, Helsingfors universitet
Reijo Ruokanen, anvarig chefredaktör, Tekniikan Maailma
Paula Salovaara, medieföretagare och journalist
Pekka Seppänen, kolumnist, journalist, styrelseordförande, förlaget Gummerus Kustannus
Riitta Pihlajamäki, chef för journalistisk standard och etik, Yle
Merja Ylä-Anttila, prisnämndens ordförande, ansvarig chefredaktör, MTV Nyheter