Nyheter
2017-01-23

AMC köper Nordic Cinema Group – Bonnier säljer minoritetsinnehav

AMC Theatres, världens ledande biografföretag, förvärvar Nordic Cinema Group, där SF Bio ingår.

AMC förvärvar Nordic Cinema Group (NCG) från Bridgepoint och Bonnier Holding. Bonnier Holding säljer i samband med detta sin 30-procentiga ägarandel i bolaget för 1,6 miljarder kronor.

Erik Haegerstrand, vd Bonnier Holding:

– Genom framgångsrika och omfattande investeringar i bättre bioupplevelser, har Nordic Cinema Group både förbättrat lönsamheten och bidragit till biografens starka ställning i Sverige. Nu får bolaget en ny ägare med en framgångsrik snart 100-årig historia i biografbranschen.

– För Bonnier bidrar den värdeökning som åstadkommits i Nordic Cinema Group till vår finansiella styrka, och till ökat handlingsutrymme framåt. De senaste årens utveckling visar att biografen står stark, och vi tror även fortsatt att den kommer att vara en mycket viktig arena för film. Bonnier fortsätter också att ha ett stort engagemang i svensk film genom SF Studios, Nordens ledande produktions- och distributionsbolag, säger Erik Haegerstrand.

NCG är Nordens och Baltikums ledande biografföretag med 68 helägda respektive 50 samägda biografer i Sverige, Finland, Norge och Baltikum. Bolaget bildades i mars 2013 genom en affär i vilken Bonnier-ägda SF Bio gick samman med Ratos-ägda Finnkino. 2015 sålde Ratos sitt majoritetsinnehav till Bridgepoint.

AMC öppnade sin första biosalong i Kansas City 1920, och är världens största och ledande biografföretag. Genom förvärvet av brittiska Odeon Cinemas Group har AMC även en stor närvaro på den europeiska marknaden, med 244 biografer i Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike och Portugal.

NCG kommer att ingå i Odeon Cinemas som samlar AMC:s europeiska verksamheter, och behålla sitt huvudkontor i Stockholm och även fortsatt ledas av vd Jan Bernhardsson.

Affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter, vilket väntas under första halvåret 2017.

Bonnier Holding är moderbolag för Bonniers verksamheter, som omfattar medieverksamheten Bonnier AB, Bonnier Fastigheter samt vissa finansiella investeringar.