Nyheter
2014-09-24

Bonnier förstärker koncernledningen

I syfte att utveckla samverkan inom och mellan Bonniers affärsområden, samt tydliggöra och stärka koncernfunktionen, så har tre nyckelrekryteringar gjorts till ledningen för Bonnier AB. Jan Lund blir ny affärsutvecklings- och strategichef, Niklas Hydén tillträder som inköpschef och Project Management Officer. Och som tidigare meddelats kommer Anki Ahrnell att bli ny Chief Digital Officer.

”Vi befinner oss i inledningen av ett förändringsarbete, där vi under de närmaste tre åren kraftigt ska öka våra digitala intäkter för att kompensera för fallande intäkter i de traditionella medieslagen. Jag är glad över rekryteringarna till dessa tre viktiga roller. De stärker Bonnier AB:s förmåga till produktutveckling och digital transformering utifrån ett koncernperspektiv”, säger Tomas Franzén, vd på Bonnier AB.

Anki Ahrnell kommer att tillträda som Chief Digital Officer på Bonnier AB, med uppdraget att stärka den digitala omvandlingen och produktutvecklingen utifrån ett koncernperspektiv. Hon är idag chef för Digital Development på Swedbank, där hon tidigare även varit chef för marknadsföring och online sales. Dessförinnan har hon bland annat haft ledande befattningar på Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM Sverige.

Till rollen som inköpschef och Project Management Officer, med ansvar för den löpande uppföljning av implementeringen av Bonniers strategi, rekryteras Niklas Hydén somhar 15 års erfarenhet av att driva förändringsarbete inom framför allt media och telekom. Han kommer närmast från rollen som Norden-ansvarig för Accentures affärskonsultverksamhet inom media.

Jan Lund kommer att tillträda som direktör med ansvar för affärsutveckling och strategi. Han har mångårig erfarenhet inom medieområdet och kommer närmast från rollen som strategichef för MTG:s nordiska betal-tv, och var dessförinnan strategichef för MTG Sverige där han var delaktig i utvecklingen av MTG:s utbud av TV-kanaler, betal-TV-tjänster och digitala medier. Han har tidigare även arbetat som analytiker på Dagens Nyheter.

”Anki Ahrnells erfarenheter av att leda digital produktutveckling kommer att vara värdefull när vi står inför stora teknikinvesteringar för att bland annat utveckla digitala annonserbjudanden och vår användning av kunddata. Niklas Hydén uppdrag är att realisera de stora besparingar vi kan göra genom ett samlat inköp, samt att säkerställa uppföljningen av att vi förverkligar de ambitioner som vi sätter upp i vår strategi.

Jan Lund är en erkänt kreativ och skicklig affärsutvecklare, med stor erfarenhet av att driva förändringsarbete, inte minst inom broadcasting och digitalt”, säger Tomas Franzén.

Anki Ahrnell och Niklas Hydén tillträder till årsskiftet, medan Jan Lund börjar sin anställning på Bonnier AB under våren 2015.