Nyheter
2019-08-20

Bonnier har avyttrat sitt ägande i NFT Ventures

Bonnier har avyttrat sitt ägande i den fintechportfölj med minoritetsposter i 27 bolag som förvaltats av NFT Ventures. Köpare är ledningen för NFT Ventures.

Bonnier har samarbetat med NFT sedan 2014, en period under vilken bolagsportföljen har haft en god utveckling. Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.